måndag 7 juni 2010

Ett år sedan EP-valet och se vad vi gjort!

Christian Engström
Har allt lyckats göra något nere i parlamentet! Eller inte bara något, utan mycket!
Henrik Alexandersson har skrivit ned i sin blogg var Piratpartiet och Engström lyckats åstadkomma i Bryssel.

Och som en pirat kopierar jag det han har skrivit och publicerar det här jag med! Allt för att informationen ska nå ut till så många som möjligt!


Stockholmsprogrammet: Parlamentets resolution var visserligen bara ett slags recension av ministerrådets och kommissionens planer. Men vi var med och drev igenom skrivningar om att grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter alltid måste vara det överordnade värdet, när det gäller EU:s säkerhetsarbete.

SWIFT: Vi var med och stoppade EU:s överföring av europeiska bankdata i bulk till USA:s terroristjägare. Kommissionen måste nu återkomma med ett nytt förslag till avtal, som inte kränker oskyldiga människors integritet.

ACTA: Pirate MEP Christian Engström var med och utformade den resolution som till slut fick stöd av nästan hela Europaparlamentet. Den kräver öppenhet och insyn i ACTA-förhandlingarna. Och den kräver att ACTA-avtalet bara skall handla om varuförfalskning, inte fildelning.

Upphovsrätten: Detta är ett ständigt pågående arbete. Christian Engström sitter med i parlamentets arbetsgrupp om copyright. Han har fortlöpande kontakter med kommissionen i dessa frågor. Och han hugger på allt som dyker upp på området, nu senast Gallo-rapporten.

Internets frihet: Just nu pågår kampen mot EU-kommissionär Malmströms interetcensur. Och för att stoppa written declaration no 29, som kräver att datalagringsdirektivet skall utökas till att även omfatta alla medborgares alla sökningar på Google och andra sökmotorer.

Datalagringsdirektivet: Vi bedriver ständigt krypskytte mot datalagringsdirektivet, för att Sverige skall slippa införa teledatalagringen. Senast i förra veckan, i ett samarbete med Lena Ek (c), för att på ett tydligare sätt få in Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna i diskussionen kring direktivet.

I höst vill vi hjälpa till ännu mer, både i riksdagen, län och kommuner, i höst vill vi öka folks frihet och rättigheter! I höst ska vi göra allt för att skydda demokratin och allt runtom det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar