torsdag 29 april 2010

Piratpartiets mål i Strängnäs Kommun.

Vad kan ett parti som Piratpartiet göra i kommunfullmäktige?

Mycket skulle självklart jag säga. Den största fördomen mot Piratpartiet är att vi bara skulle ha politik rörande internet. Det är helt fel, speciellt på kommunal nivå. Vi vill främja kulturen i våran vackra kommun, vi vill främja informationstillgängligheten i kommunen och vi vill definitivt göra våran skuldsatta kommun mindre skuldsatt och vi vill öka varje normal medborgares inflytande.

Vi är inte ett parti för en enskild grupp människor, utan vi är ett parti för varje medborgare som bor i Strängnäs kommun.

Detta vill vi göra genom fyra genomtänkta rätt breda punkter.
Dessa punkter är:
Medborgarkommunikation
En utvecklad bibliotekspolitik
En utvecklad skolpolitik
"Programvarupolitik" (Kan även kallas för Ekonomisk gynnsam politik)

Den största av dessa tre punkter är medborgarkommunikationen, den är även den som berör alla individer och dess inflytande mest. Man ska som medborgare kunna få reda på det som sker runtom politiken i Strängnäs via bara ett eller två knapptryck, man ska även där kunna lägga fram förslag till fullmäktige samt hur enkelt som helst kunna fråga antingen hela fullmäktige eller enskild ledamot om något rörande Strängnäs Kommun. Då det de facto är medborgarna som röstat fram dessa vill nog flera av dem även få reda på ifall något görs av det personerna sagt. Detta skulle också vara ett utmärkt system att fråga ut fullmäktigekandidater eller ledamöter under ett valår.

Detta sker via internet så vi i Piratpartiet Strängnäs skulle också vilja se att kommunen öppnade ett fritt nätverk i kommunens stadskärnor, alltså Gyllenhjelmstorget i Strängnäs t.ex. och andra stora torg i de andra orterna.

Biblioteken är något vi i Piratpartiet vill utveckla, man märker att biblioteken inte lockar lika många som förr och därför behöver även dem förnyas. Man har visserligen börjat låna ut filmer och spel i vissa bibliotek, men även i andra skaffat avdelningar för spelande eller rum för diskussioner, där vem som helst när som helst (under öppettiderna) kan komma och prata om saker såsom skolarbete, möten etc.

Men då detta troligtvis inte är tillräckligt för att locka tillbaka den stora massan som förr gick till biblioteken vill vi se ett större urval mellan spel, program och liknande. Detta skulle då i alla fall locka en yngre publik. Vi vill även att man som privatperson skall få tillgång till bibliotekens nätverk utan att behöva ha ett bibliotekskort.

Vi skulle också vilja se att biblioteken får utökade öppettider, speciellt på helgerna. Detta för att det är på helgerna man har tid att på och låna böcker, filmer, etc. Längre öppettider skulle då inte bara leda till att det blir bättre för folket utan även för vår kultur.

Ett annat problem som får folk att inte gå till biblioteken är att de troligtvis inte har den boken man söker, därför vill vi att man i varje bibliotek, (Skolbibliotek räknas inte in) ha en så kallad Print-on-demand maskin. Med en sådan maskin kan man för en summa pengar (Inte för stor) kunna skriva ut en bok.

Ett liknande system som jag talade om rörande fullmäktige skulle kunna anammas i skolor runt om i kommunen. Där skulle föräldrar enkelt kunna få tag på skoluppgifter eller andra viktiga saker rörande skolan då även få större inblick i elevens skolgång. Detta skulle också vara super för elever som glömt sina uppgifter i skolan då de lätt får tag på dem via nätet.
Dessa dokument skulle antingen ligga under skolans egna hemsida eller en gemensam sida för kommunens alla skolor.

Vår programvarupolitik går ut på att vi vill byta ut alla kommunens licenserade program mot fria program, det skulle inte bara leda till att miljontals kronor skulle kunna sparas utan även skulle man som användare få ett större utbud av program. Dessa pengar skulle kunna användas till mycket bättre saker, speciellt i en kommun med så stor skuld som Strängnäs har.

Med denna politik skulle alltså varje individ i Strängnäs kommun få en större inblick i vad som sker, inte bara rörande politiken utan också i skolan.Men man skulle också få ett större inflytande i kommunen. Kommunen skulle bli rikare (Mindre skuldsatt) vilket gynnar alla, biblioteken skulle börja locka folk igen, internet skulle bli mer tillgängligt och kulturen skulle berikas samtidigt som den berikar våran kommun.
David Bergström, Piratpartiet

onsdag 28 april 2010

En mer välutvecklad beredning?

Kan en icke-partisk ordförande vara lösningen?

Efter att ha läst Kerstin Svenssons blogg så började jag fundera på lösningar till "problemet". Då kom jag att tänka på, att om man har en politiskt obunden ordförande skulle då inte alla politiker få samma chans att yttra sig?

Ifall man anammar en sådan lösning skulle man i ett sådant fall som är just nu kunnat ha en person som kan ge en opartisk röst i problemet. Fast kanske hade en sådan ordförande förhindrat just detta problem också, det tror jag nog han eller hon hade kunnat göra.

För så som det ser ut förstår inte nuvarande ordföranden att han gjort något fel samtidigt som oppositionen tycker det. Ifall oppositionen och majoriteten hade varit en del av mötet och inte hade någon annan roll än just deltagare hade man kunnat slippa detta problemet.

Sedan måste man ju också hitta en politisk obunden ordförande ifall en sådan idé skulle verkställas till framtida beredningar, och denne person måste även ha en viss förståelse i "politikens regelverk" som Kerstin Svensson poängterade åt mig i en kommentar i hennes blogg.

Men om domare kan vara opartiska bör en ordförande också kunna vara så. Annars får väl kanske kommunfullmäktige ena sig om en person som är så lite partisk som möjligt då en helt opartisk person troligtvis är svår att hitta.

David Bergström, Piratpartiet.

tisdag 27 april 2010

Piratpartiets lista till Strängnäs kommun.

En liten presentation av våran lista till kommunfullmäktige.

1. David Bergström, 19 år gammal och studerar till SO-lärare på Stockholm Universitet. (20 år på valdagen)

2. Emil Andersson, 17 år gammal studerar på Baggiums Praktiska Gymnasium i Nykvarn. (18 år på valdagen)

3. Viggo Waldenström, 21 år gammal studerar distans på Komvux. (22 år på valdagen)

4. Emil Andersson, 18 år gammal, studerar industri på Thomasgymnasiet. (Är 18 även på valdagen)

5. Peter Eriksson, 27 år gammal, Peter var nog den som fick mig att börja engagera mig inom PP. (Även 27 på valdagen)

6. Mikael Skoglund, 18 år gammal, studerar Europaprogrammet på Europaskolan. (Är 19 på valdagen)

7. Christian Andersson, 28 år gammal, Christian jobbar som köksbiträde inne på Dimitris Pizzeria i Strängnäs. (Christian är också en av dem som inte fyller år innan valdagen)

De flesta här har inte varit aktiva inom politik innan de blev det i just Piratpartiet. Den enda faktiskt som varit aktiv i något annat parti är Viggo Waldenström som en gång var medlem och aktiv inom SSU. Resten är alltså rätt så nya inom politiken. Är det inte mysigt med en ny ungdomsgeneration med politiker?

Jag kommer säkert skriva lite mer detaljerat om alla här, speciellt mig själv.

David Bergström, Piratpartiet.

Kaoset kring demokratiberedningen.

Är medlemmarnas protest viktigare än demokratin i kommunen?

Det är något jag frågade mig själv idag då jag läste om att de sex oppositionspartierna som hoppade av demokratiberedningen. Oppositionen hävdar att man inte lagt fokus på just demokratifrågorna i kommunen utan att man haft fullt upp att prata om lokaler och teknik.

Det må vara en brist från majoriteten i sådana fall, men är det rätt väg att gå? Att lämna beredningen? Skulle det inte vara bättre att försöka få majoriteten att komma till saken, orsaken till att alla är där. Eller möjligtvis "hotat" med att lämna den ifall man inte började diskutera seriöst om just demokrati.

Oppositionen har nu valt att föra egna möten som inte kommer att bekostas av kommunens medborgare via skattemedel som de tidigare mötena har gjort. Detta för att försöka lägga fram ett eget förslag rörande demokratiutveckling fram till valet. Det är visserligen en god sak att göra, för att kunna visa vad man vill göra efter valet. Men valet går inte att avgöra redan nu och genom att lämna de officiella mötena har man inte chans att få fram sina åsikter till majoriteten på samma sätt som innan.

Och sedan ifall man ska ta in ord från majoriteten också så verkar de inte ens märkt av problemet? Är det inte så att oppositionen möjligtvis inte fört fram sina åsikter rörande beredningen tillräckligt väl då?

Men då jag inte närvarade under mötena själv så kan jag inte säga varken eller utan lämnar det till framtiden att säga. Men mitt mål är att i framtiden själv kunna närvara på ett sådant här möte, ett möte för Strängnäs Kommun och dess medborgares bästa.

Det är en av anledningarna att jag ställer upp till Kommunfullmäktige i höst.

David Bergström, Piratpartiet.