onsdag 19 januari 2011

Ännu fler tunga avhopp i Strängnäs!

Ansvar politiker! Kom ihåg ert ansvar!
Som jag skrev i en kommentar i tidningen så krävdes vi Piratpartister att lova att om vi blir invalda kommer vi att sitta kvar på positionen för att när man ställer upp i ett val ger man ett löfte till väljarna. Om ni röstar på mig, så vill ni ha in mig i politiken därmed lovar jag att sitta kvar hela perioden!

Att lämna kommunfullmäktigeplatsen är att svika de som valde in en i fullmäktige, varför gör man så? Man kan väl ha vissa anledningar, men inga är väl tillräckligt "viktiga" så att de inte kan vänta några år? Eller i alla fall förklara för väljarna varför man lämnar i detalj!

En annan som kommenterade tog upp ett ord, ett ord som väger mycket i denna diskussion, samhällsansvar. Man har inte bara ett ansvar, utan ett samhällsansvar, dina handlingar berör hundratals medborgare! Att bara gå vidare är att slänga det ansvaret i papperskorgen, och svika varenda person som trott på än.

Jag vet inte om det där kontraktet där man lovar att man kommer sitta kvar under perioden kommer att vara kvar till valet 2014, men om det är det lovar jag då även den gången att skriva på det och ge in till mitt samhällsansvar och arbeta för medborgarnas bästa!

David Bergström, Piratpartiet.

2 kommentarer:

 1. "Hej David!
  Det är bra att Du har den grundinställningen. Men som Du vet är inte livet alltid så lätt. Dessutom finns det vissa lagregler. Om - som i Anders Janssons fall - Du av jobb- eller andra skäl måste byta hemort, så får Du enligt lagen inte behålla Din folkvalda förtroendepost i den gamla kommunen. Lagen framtvingar en s.k. "omräkning" hos Länsstyrelsen som sedan flyttar upp alla efter den avflyttade, ett steg.

  Dessutom är det så att människor ibland av hälsoskäl mer eller mindre tvingas omprioritera sina åtaganden i livet.

  Båda dessa saker tar sällan hänsyn till de allmänna valperioderna utan inträffar när som helst. Jag tror inte ens det "avtal" ni skrivit som valda kan få större praktiskt nytta om Du tvingas söka jobb i Kiruna.

  I mitt fall, anser jag nog att jag har tagit mitt samhällsansvar genom de 25 aktiva år jag har haft i Strängnäspolitiken, med många år (i två perioder och för olika partier) som fullmäktige- och Kommunstyrelseledamot, gruppledare för ett parti och senare vics gruppledare för ett annat. Jag har därutöver haft uppdrag i Turistnämnd, Skolstyrelse, Mälarturism, Miljö- & Räddningsnämnd (v.ordf.), Plan & Byggnämnd, div. kommundelsråd samt styrelseuppdrag i fyra kommunala bolag. Samt diverse s.k. sidouppdrag.

  Jag avsåg inte att kandidera i förra årets val, men övertalades av min gruppledare.

  Min lojalitet mot gruppledaren är och har alltid varit mycket stor och genom att jag nu av skäl som Du kommer att bli varse känt mig löst från detta lojalitetsband, samtidigt som jag drabbades av en lättare stroke, blev det helt enkelt så att jag fann att i min ålder (67) så finns det kanske viktigare saker för mig att göra. Och samtidigt förhoppningsvis också släppa fram yngre förmågor. (Under tiden är det nu officiellt att min gruppledare också lämnar Kristdemokraterna och sitt gruppledaruppdrag. Hon blir däremot kvar i Kommunfullmäktige.)

  Min lokalavdelningsstyrelses uppfattning om att "släppa fram yngre förmågor" verkar dock inte ha praktiserats i Plan & Byggnämnden där jag (67) ersatts av Lokalavdelningens nuv. styrelseordförande, 79 år gammal!

  Du kommer att finna att under den kommande mandatperioden så kommer åtskilliga politiker att lämna Strängnäspolitiken av olika skäl. Livet är nu en gång sådant att ett "avtal" inte alltid rår på verklighetens utveckling.

  Men lycka till!
  MATS"

  (Skriver hit denna då kommentaren inte fastnat av någon underlig anledning)

  SvaraRadera